Anlegget for radiatorvarme starter opp mandag 21. september

Siste nytt Anlegget for radiatorvarme starter opp mandag 21. september

Styret ber alle beboere lufte radiatorene sine før anlegget starter opp. Luft i radiatorene gir dårligere varmeeffekt.

Det har over tid samlet seg mye luft i varmeanlegget. Luft i anlegget er ugunstig fordi det fører til korrosjon. Derfor er det viktig at så mange som mulig lufter radiatorene før oppstart. Etter oppstart vil luften fordele seg i anlegget og lar seg vanskelig skille ut.

Lufting av radiator
Åpne lufteskrue forsiktig med en radiatornøkkel (ca. en halv omdreining). Dersom det er luft i radiatoren vil det nå komme en suselyd. Hold skruen åpen så lenge du hører luft siver ut. Steng umiddelbart når du ikke hører mer luft. Det kan komme litt vann, så hold gjerne en skål eller en klut under lufteventilen.

Mangler du radiatornøkkel kan dette kjøpes på en jernvarehandel.

Her kan du også se en video med fremgangsmåten, husk at din radiator, lufteskrue og radiatornøkkel kan se noe annerledes ut:

Informasjon om hvordan du lufter radiatoren finner du her: https://www.bjerra29.no/slik-lufter-du-radiatoren/

Hold deg oppdatert!
Alle som bor i sameiet bes melde seg på nyhetsbrevet for å motta relevant informasjon om pågående saker, hendelser eller annen viktig informasjon fra styret.

Serviceloggen

SISTE FRA FORSIDEN