Avregning 2018 for varme og varmtvann er nå ferdig, og er tilgjengelig i Techems beboerportal.

For å se din avregning, gå til www.techem.no og trykk “Beboerportal” for å logge deg på. For første gangs pålogging brukes bare aktiveringskoden. Når du så er inne i portalen, registreres din mailadresse som vil bli ditt brukernavn for senere bruk, og du lager et passord.

Aktiveringskoden er tidligere sendt ut. Har du ikke aktiveringskoden, får du den hos Techem ved å henvende deg til kundeservice@techem.no eller telefon 22 02 14 59.

Ellers er det i portalen annen nyttig informasjon om vann- og varmeforbruk og brukerveiledninger.

Avregningen er sendt til sameiets kontofører som motregner tilgodehavende mot innbetaling av fellesutgifter, eventuelt krever inn utestående beløp. Avregningen blir effektuert i juni måned.

Techem har også utarbeidet nye a konto-beløp som er justert med henblikk på forbruket til den enkelte seksjon i 2018.