Brannalarm utløst i oppgang A på grunn av matlaging med stor røykutvikling.

170