Brannalarm utløst i oppgang C på grunn av stekeos. Tiltak blir iverksatt for å forhindre gjentakelser.

189