Brannalarm utløst i oppgang E med påfølgende fjerning av detektorer. Anlegget er nå resatt og detektorer koblet inn igjen.

114