Brannalarm utløst i oppgang F på grunn av matlaging og påfølgende brukerfeil.