Brannalarm utløst i oppgang H på grunn av matlaging.

185