Brannalarm utløst i oppgang K på grunn av matlaging.