Brannalarm utløst i oppgang K på grunn av matlaging.

Servicelogg-viktig Brannalarm utløst i oppgang K på grunn av matlaging.

Hold deg oppdatert!...ved å motta nyhetsbrevet!
Alle som bor i sameiet bes melde seg på nyhetsbrevet for å motta relevant informasjon om pågående saker, hendelser eller annen viktig informasjon fra styret.

Serviceloggen