Brikkeleserne i oppgang A og hovedport virker igjen. Årsaken var et strømbrudd ifm. varmeovnene inne i oppgang A.

64