Sameiets elektroniske låsesystem

Bestilling av ny nøkkelbrikke

Før du fyller ut skjemaet for bestilling legg merke til følgende:

Hvem kan bestille?
Det er bare registrert seksjonseier (ikke leietakere eller andre beboere) som kan bestille nye nøkkelbrikker.

Skjemafeltet – Farge på brikker i bruk i dag
Farge tildeles av styret slik at ingen brikker tilhørende én seksjon har lik farge for lettere å identifisere mistet brikke. Du skal derfor bare krysse av fargene på brikkene seksjonen har i bruk i dag. Dette for at styret skal få anledning til å gjennomføre en revisjon av bortkomne brikker i forbindelse med bestillingen.

Vi sletter altså de brikkene du ikke oppgir. Det kan finnes aktive brikker i systemet som er mistet som du selv ikke vet om fra f.eks tidligere eiere av seksjonen.

Betalingsmåte
Du kan velge mellom papirfaktura i posten eller . Velger du Vipps må du skrive inn telefonnummeret ditt slik at vi får utstedt et betalingskrav til deg som vil dukke opp i din Vipps-app.

Utlevering
Utlevering av nøkkelbrikker skjer etter avtale med styret. Hvis nøkkelbrikken skal utleveres til andre enn seksjonseier må fullmakt legges ved i bestillingen.

Bestill nøkkelbrikke

Revisjon av egne brikker

Styret oppfordrer alle til å gjennomføre revisjon av egne nøkkelbrikker én gang i året. Dette koster 0 kr.

Skjemafeltet – Farge på brikker i bruk i dag
I skjemaet skal du krysse av alle fargene på brikkene du har i bruk. Finnes det brikker i systemet registrert på din seksjon som du ikke oppgir fargen på vil disse bli slettet av styret. Finnes det ingen, sletter vi ingen. På denne måten kan alle være med å holde systemet fritt for brikker på avveie med tilgang til gården vår da det kan finnes aktive brikker i systemet som er mistet som du selv ikke vet om fra f.eks tidligere eiere av seksjonen.

Hvem kan bestille revisjon?
Det er bare registrert seksjonseier (ikke leietakere eller andre beboere) som kan bestille revisjon.

Bestill revisjon

Om det elektroniske låsesystemet

Sameiet Bjerregaards gate 29 har et elektronisk låsesystem, der det benyttes brikker i stedet for fysiske nøkler.

Standard tilgang
Brikkene er kodet med tilgang til alle fire portene, oppgangsdør til oppgangen der seksjonen ligger, og dører til kjeller og loft i samme oppgang. Dersom seksjonen har bod eller strømmåler i en annen oppgang, er brikken også kodet for denne oppgangen og nødvendige dører i oppgangen. Her finner du låsplanen for sameiet.

Nøkkelbrikke
Pris: 300 kr pr. stk (pris justert 01.01.2016)

Farge
Farge tildeles av styret slik at ingen brikker tilhørende én seksjon har lik farge for lettere å identifisere mistet brikke.

9195999

Brikkelesere
Hold brikken inntil leseren for å åpne døren.
Grønt lys = dør åpen
Rødt lys = ikke tilgang
Grønt og rødt lys blinker samtidig = feil i avlesing av brikke, forsøk igjen
Grønt og rødt lys blinker vekselvis = lav batterispenning, kontakt styret

Brikkeleser - oppgangsdører og porter
Brikkeleser oppgangsdører og porter
Brikkeleser lofts- og kjellerdører
Brikkeleser lofts- og kjellerdører

 

 

 

 

 

 

System: SMARTair™ TS1000
Leverandør: Vrio Lås & Nøkkel AS