• Servicelogg
  • HMS
Hjem Siste nytt

Siste nytt

Ny leverandør av vaktmestertjenester

Styret har inngått avtale om vaktmestertjenester med ISS Facility Services AS. De tok dermed over alle oppgavene til Ren Service AS fra og med...

Status: Rottelukten i oppgang H

Det er igjen oppstått intens rottelukt i oppgang H. Det er beklagelig at dette skjer igjen. Styret er avhengig av å få råd fra...

Ofte stilte spørsmål og svar

Styret får i gjennomsnitt ca. 250 henvendelser i året. Vi har over tid sett at det er mange som stiller de samme spørsmålene og at svarene...
video

Radiatorvarmen er slått på

Det er planlagt noe vedlikeholdsarbeid i radiatoranlegget i kommende uker. Noen seksjoner vil i kortere perioder kunne oppleve at varmen blir borte. Radiatorvarmen er slått...

Ny dato: Container 20. – 25. september

Dato er endret da leverandøren av containerne møtte opp med for stor bil til å kjøre inn i bakgården i dag morges.  Styret har bestilt container...

Krittkunst i gårdsrommet

Krittegninger på asfalten i gårdsrommet forsvinner ved regn, og styret mener dette i utgangspunktet er greit og uproblematisk. Kritt på andre steder, som malte...

Private griller på felles takterrasser

Private gjenstander på fellesterrassene er tillatt kun dersom disse er tilgjengelige for felles bruk. Styret har fått klage på at enkelte utplasserte griller er...

Røyking på felles takterrasser og i gårdsrommet

Styret har mottatt klager på at røyk siver inn i leilighetene fra gårdsrommet gjennom åpne vinduer. Klager er også mottatt pga. forsøpling med sneiper...

Sykkelparkering og hensetting i oppgangene

Styret minner om at det er kun barnevogn og rullator som tillates parkert inne i oppgangene, og kun når det ikke er til hinder for ferdsel. Barnevogner...

Spørreundersøkelse om sykkelparkering

Styret ønsker å se på muligheten for å gjøre noen endringer på sykkelparkeringen i gården. For øyeblikket er det en del provisoriske sykkelstativ rundt...

Midler til felles trivselstiltak

Som bestemt på sameiermøtet 2019 har styret utarbeidet egne retningslinjer for bruk av fellesterrassene. Det er også opprettet en tilskuddsordning for trivselstiltak på terrassene....

Retningslinjer for bruk av felles takterrasser i Bjerregaards gate 29

Generelt om bruk Terrassen kan benyttes fram til kl. 23.00. Støy og festing er ikke tillatt uansett tidspunkt. Trivsel og sikkerhet på felles takterrasser...

Flytting av ALLE sykler fra J-portalen innen onsdag

Oppussing av portalen ved oppgang J starter på onsdag. ALLE sykler som står i portalen må derfor flyttes og plasseres i andre sykkelstativer i...

Avregning 2018 varme og varmtvann

Avregning 2018 for varme og varmtvann er nå ferdig, og er tilgjengelig i Techems beboerportal. For å se din avregning, gå til www.techem.no og trykk...

Fjerning av sykler i sykkelstativer og kjellere

Alle sykler i sykkelstativene, og i kjellerne, blir merket før dugnaden. Dersom merkingen fortsatt henger på 7. mai, blir låsen klippet og sykkelen fjernet....

Dugnad tirsdag 7. mai

Styret ønsker hjertelig velkommen til dugnad tirsdag 7. mai kl. 17:30 i bakgården. Møt opp for tildeling av oppgaver utenfor vaktmesterboden (mellom oppgang J og K). Liste over...

Valgkomiteen informerer

Kjære naboer, I forbindelse med ordinært sameiermøte 29.april 2019 er det Valgkomiteens mandat å innstille kandidater til styret. Styret består pt av: I 2019 er følgende...

Parkering for MC 2019

Parkering av MC og moped i gårdsrommet er kun tillatt etter avtale med styret. Sameiet har 4 oppmerkede plasser til særskilt bruk for MC/moped....

Ny leverandør av vaktmestertjenester

Styret har inngått avtale om vaktmestertjenester med ISS Facility...

Status: Rottelukten i oppgang H

Det er igjen oppstått intens rottelukt i oppgang H....

Ofte stilte spørsmål og svar

Styret får i gjennomsnitt ca. 250 henvendelser i året. Vi har...
video

Radiatorvarmen er slått på

Det er planlagt noe vedlikeholdsarbeid i radiatoranlegget i kommende...

Ny dato: Container 20. – 25. september

Dato er endret da leverandøren av containerne møtte opp med...

Krittkunst i gårdsrommet

Krittegninger på asfalten i gårdsrommet forsvinner ved regn, og...

Private griller på felles takterrasser

Private gjenstander på fellesterrassene er tillatt kun dersom disse...

Røyking på felles takterrasser og i gårdsrommet

Styret har mottatt klager på at røyk siver inn...