Siste nytt

Velkommen til konsert i bakgården

Torsdag 9. juli fra kl 17:30 - 18:00 får sameiet besøk av "Kulturbandet" som skal holde konsert for oss. Kulturbandet er en del av Kultursommerjobb....

Container-uke og «mini-dugnad» 15. – 22. juni

På grunn av gjeldende smittevernregler blir det i år ikke avholdt noen tradisjonell dugnad i sameiet. Det vil likevel bli utplassert containere fra 15....

Fjerning av sykler i sykkelstativer og kjellere

Alle sykler i sykkelstativene, og i kjellerne, blir merket denne uken. Dersom merkingen fortsatt henger på mandag 22. juni, regnes den som eierløs og...

Viktig melding om kasting av papp

Overfylte pappcontainere med gapende lokk (og søppel strødd på bakken) er lite trivelig for både beboere og gjester. Dette er grunnen til at papp...

Om demontering av svarapparater i porttelefonanlegget

På ettermiddagen fredag 5. juni 2020 sluttet hele porttelefonanlegget å fungere. Det hadde oppstått en kortslutning i anlegget da en beboer på egenhånd hadde...

Viktig melding til foreldre med barn som leker ute

Styret har mottatt flere klager på at leker, sykler og annet barneutstyr til stadighet ligger strødd i gårdsrommet når leken er over. Rotet skaper...

Ikke sett «gaver» i portrommene!

Det er ikke tillatt å hensette gjenstander i fellesarealene. Dette gjelder også «gaver» i portrommene. Hvis du ønsker å gi kvitte deg med gamle...

Porttelefonanlegget

Har du i forbindelse med oppussing behov for å demontere svarapparatet til porttelefonanlegget i din leilighet må du kontakte sameiets leverandør. Det er ikke...

Godt naboskap i Koronaens tid – vis ekstra hensyn!

Mange av beboerne i sameiet er nå mer hjemme enn vanlig pga. karantene, stengte arbeidsplasser og pålagt hjemmekontor. Mange er i tillegg hjemme med...

Digitalt årsmøte

På grunn av det pågående utbruddet av koronavirus vil årsmøtet i år bli avholdt digitalt. For at du skal kunne delta må OBOS ha...

Koronatiltak i fellesarealer

Noen beboere har satt i verk egne koronatiltak i oppgangene med salmiakk, søppelbøtter, papir osv. Postkasser eller annet inventar i oppgangene skal ikke vaskes...

Avregning 2019 varme og varmtvann

Avregning 2019 for varme og varmtvann er nå ferdig, og er tilgjengelig i Techems beboerportal. For å se din avregning, gå til https://tenantportal.techem.no for å logge...

Valgkomiteen informerer

Kjære naboer, I forbindelse med ordinært årsmøte 30.april 2020 er det Valgkomiteens mandat å innstille kandidater til styret. Styret består pt av: I 2020 er følgende...

Midler til felles trivselstiltak

Styret tildeler også i 2020 midler til trivselstiltak på fellesterrassene. Det er avsatt totalt kr 50 000 til ordningen. Alle beboere kan søke. Midlene vil...

Parkering for MC 2020

Parkering av MC og moped i gårdsrommet er kun tillatt etter avtale med styret. Sameiet har 4 oppmerkede plasser til særskilt bruk for MC/moped....

Ordinært årsmøte 30. april

På grunn av det pågående utbruddet av koronavirus vil årets årsmøte bli avholdt digitalt. Det kommer mer informasjon fra styret om dette snart. Sameiet Bjerregaards...

Innsamling av juletrær

Oslo kommune tar imot juletrær fredag 10. januar kl. 18:50 i Bjerregaards gate 31 v/ St. Hanshaugen senter. Du kan også levere juletrær og annet planteavfall...