Siste nytt

Nye sykkelstativ i gårdsrommet

Styret har bestilt nye sykkelstativ til gårdsrommet (mellom oppgang C og D og ved søpleskuret). De vil bli plassert på samme sted som de...

Anlegget for radiatorvarme starter opp mandag 21. september

Styret ber alle beboere lufte radiatorene sine før anlegget starter opp. Luft i radiatorene gir dårligere varmeeffekt. Det har over tid samlet seg mye luft...

Endring av felleskostnader som følge av ny fellesavtale for internett

Den nye fellesavtalen med Get omfatter kun internett. Avtalen er rimeligere enn den forrige og dette medfører en innsparing for sameiet. Styret har bestemt...

VIKTIG INFORMASJON om valgmuligheter innenfor den nye Get-avtalen

Flere har opplevd at de har blitt oppgradert til en høyere bredbåndshastighet i forbindelse med den nye avtalen, uten å ha bedt om det....

Ny avtale med GET

Før sommeren innhentet styret tilbud fra flere leverandører av TV og bredbåndstjenester. Etter en vurdering av tilbudene har styret inngått ny avtale med GET. Den...

Velkommen til konsert i bakgården

Torsdag 9. juli fra kl 17:30 - 18:00 får sameiet besøk av "Kulturbandet" som skal holde konsert for oss. Kulturbandet er en del av Kultursommerjobb....

Container-uke og «mini-dugnad» 15. – 22. juni

På grunn av gjeldende smittevernregler blir det i år ikke avholdt noen tradisjonell dugnad i sameiet. Det vil likevel bli utplassert containere fra 15....

Fjerning av sykler i sykkelstativer og kjellere

Alle sykler i sykkelstativene, og i kjellerne, blir merket denne uken. Dersom merkingen fortsatt henger på mandag 22. juni, regnes den som eierløs og...

Viktig melding om kasting av papp

Overfylte pappcontainere med gapende lokk (og søppel strødd på bakken) er lite trivelig for både beboere og gjester. Dette er grunnen til at papp...

Om demontering av svarapparater i porttelefonanlegget

På ettermiddagen fredag 5. juni 2020 sluttet hele porttelefonanlegget å fungere. Det hadde oppstått en kortslutning i anlegget da en beboer på egenhånd hadde...

Viktig melding til foreldre med barn som leker ute

Styret har mottatt flere klager på at leker, sykler og annet barneutstyr til stadighet ligger strødd i gårdsrommet når leken er over. Rotet skaper...

Ikke sett «gaver» i portrommene!

Det er ikke tillatt å hensette gjenstander i fellesarealene. Dette gjelder også «gaver» i portrommene. Hvis du ønsker å gi kvitte deg med gamle...

Porttelefonanlegget

Har du i forbindelse med oppussing behov for å demontere svarapparatet til porttelefonanlegget i din leilighet må du kontakte sameiets leverandør. Det er ikke...

Godt naboskap i Koronaens tid – vis ekstra hensyn!

Mange av beboerne i sameiet er nå mer hjemme enn vanlig pga. karantene, stengte arbeidsplasser og pålagt hjemmekontor. Mange er i tillegg hjemme med...

Digitalt årsmøte

På grunn av det pågående utbruddet av koronavirus vil årsmøtet i år bli avholdt digitalt. For at du skal kunne delta må OBOS ha...

Koronatiltak i fellesarealer

Noen beboere har satt i verk egne koronatiltak i oppgangene med salmiakk, søppelbøtter, papir osv. Postkasser eller annet inventar i oppgangene skal ikke vaskes...

Avregning 2019 varme og varmtvann

Avregning 2019 for varme og varmtvann er nå ferdig, og er tilgjengelig i Techems beboerportal. For å se din avregning, gå til https://tenantportal.techem.no for å logge...