Aktuelt

Plassering av privat container og avfallssekker

Leverandørene av containere har opplyst styret om at de ikke lenger har container-biler som er smale nok til å kjøre inn hovedporten. Har du...

Styret minner om punkt 4 i husordensreglene

“Det er ikke tillatt å hensette gjenstander eller søppel i fellesarealene. Dette gjelder alle fellesarealer, inkludert loft, kjeller, oppganger, gårdsrom og portrom. Det gjelder...

Forvaltning, drift- og vedlikeholdsinstruks for beboere

Her finner du forvaltning, drift- og vedlikeholdsinstruks (FDV) for arbeider og installasjoner Varden Entreprenør AS utførte i rørprosjektet 2016/2017.

Om skadedyr

Sameiet har tegnet en avtale med skadedyrfirmaet Anticimex. Avtalen innebærer at Anticimex kommer hver vår og hver høst for å kontrollere og etterfylle beholderne med...

Kildesortering og annen avfallshåndtering

Sameiet har 10 søppelkasser til papir- og kartonger i portrommet ved oppgang D og 10 søppelkasser til restavfall, matavfall og plastavfall i søppelskuret på...

Rutiner ved klager på festbråk

Styret har utarbeidet rutiner for oppfølging av festbråk og andre brudd på sameiets husordensregler. De tro i kraft 1. april 2014. Plages du av festbråk...

Hva gjør du ved en akutt vannskade i din seksjon?

Først og fremst: Ring rørlegger og få stanset lekkasjen. Sameiet har avtale med Rørpartner Varme & Sanitær AS. De kjenner sameiet godt og har rykket...