Leverandører

Porttelefonanlegget

Har du i forbindelse med oppussing behov for å demontere svarapparatet til porttelefonanlegget i din leilighet må du kontakte sameiets leverandør. Det er ikke...

Vaktmestertjenester

Sameiet har avtale om vaktmestertjenester med ISS Facility Services. Kontaktinformasjon til vaktmester finner du her. Vaktmestertjenesten er en deltidstjeneste med fremmøte 2 ganger pr. uke. Eiendommen...

Kollektiv GET bredbånd

INTERNETT Sommeren 2020 fornyet Sameiet Bjerregaards gate 29 avtalen med Get - om leveranse av bredbånd. Avtalen løper i 36 måneder. Pakken inneholder: Kollektiv GET bredbånd...

Leverandør og servicepartner på sameiets felles brannalarmsystem

Midt-Telemark Brannservice AS (MTB) er leverandør og servicepartner på sameiets felles brannalarmsystem. Anlegget driftes og vedlikeholdes av MTB. Røykdetektorer, ledninger eller annet utstyr i anlegget...

Avtale om levering av elektrisk kraft

OBOS har fremforhandlet ny kraftavtale på vegne av boligselskap forvaltet av OBOS. Den nye avtalen er videreført med Alpiq Norway AS som rådgiver og...

Om skadedyr

Sameiet har tegnet en avtale med skadedyrfirmaet Anticimex. Avtalen innebærer at Anticimex kommer hver vår og hver høst for å kontrollere og etterfylle beholderne med...

Techem er sameiets samarbeidspartner for enerigmåling

Techem er sameiets samarbeidspartner for avlesing og beregning av individuelt forbruk av oppvarming via radiatoranlegget. Målerne på radiatorene fjernavleses trådløst periodisk. Styret skal alltid kontaktes...

Rørpartner Varme & Sanitær AS

Rørpartner Varme & Sanitær AS har i flere år vært sameiets foretrukne rørlegger. De har også egen nøkkelbrikke til sameiet. Hvis du har behov...

Vrio Lås & Nøkkel AS er sameiets leverandør av adgangssystemet

Vrio Lås & Nøkkel AS er leverandør av adgangssystemet i sameiet, Smart Air. NB! Styret skal kontaktes ved feil og mangler ved anlegget. Bestilling eller sletting av brikker gjøres...