Praktisk informasjon

Retningslinjer for bruk av felles takterrasser i Bjerregaards gate 29

Generelt om bruk Terrassen kan benyttes fram til kl. 23.00. Støy og festing er ikke tillatt uansett tidspunkt. Trivsel og sikkerhet på felles takterrasser...

Postkasseskilt, postkassenøkkel og navn på ringeklokke

Postkasseskilt Det skal være et enhetlig og ryddig utseende på postkassene med like postkasseskilt i eloksert aluminium med svart skrift. Det er derfor IKKE anledning...

Låsplan – oversikt over adgangsgrupper i sameiet

Styret ønsker å være åpne om hvilke tilganger som er gitt i det elektroniske nøkkelsystemet. Her finner du låsplanen for hele sameiet.

Kollektiv GET bredbånd

INTERNETT Sommeren 2020 fornyet Sameiet Bjerregaards gate 29 avtalen med Get - om leveranse av bredbånd. Avtalen løper i 36 måneder. Pakken inneholder: Kollektiv GET bredbånd...

Om skadedyr

Sameiet har tegnet en avtale med skadedyrfirmaet Anticimex. Avtalen innebærer at Anticimex kommer hver vår og hver høst for å kontrollere og etterfylle beholderne med...

Tips for oppbevaring av tekstiler og ullklær i bodene

Flere av sameiets loft og kjellere har tidligere vært angrepet av tekstilskadedyr. Her følge noen råd og tips til hvordan du kan hjelpe til...

Parkering av biler i gårdsrommet

Ordensreglene sier følgende om parkering i gårdsrommet: Det er forbudt å parkere i gårdsrommet. For parkering i forbindelse med flytting etc. kan styret utstede en...

Sykkelpumpe for sameiets syklister

Styret har gått til innkjøp av elektrisk sykkelpumpe som vi håper sameiets syklister vil få glede av. Den ble hengt opp og koblet til...

Hunde- og kattehold

Det er tillatt med hunder og katter i sameiet, men gårdsrommet skal ikke benyttes til lufting.

Kildesortering og annen avfallshåndtering

Sameiet har 10 søppelkasser til papir- og kartonger i portrommet ved oppgang D og 10 søppelkasser til restavfall, matavfall og plastavfall i søppelskuret på...

Rutiner ved klager på festbråk

Styret har utarbeidet rutiner for oppfølging av festbråk og andre brudd på sameiets husordensregler. De tro i kraft 1. april 2014. Plages du av festbråk...

Leilighet – veiledning for brannalarm

ENGLISH VERSION   Here you will find the English version of the fire alarm user manual.   Generelt Avstillingsknapp montert i leiligheten kan bare benyttes som avstilling/utkobling i den leiligheten...

Næringsseksjon – veiledning for brannalarm

ENGLISH VERSION   Here you will find the English version of the fire alarm user manual.   Brannalarm Gå umiddelbart til brannsentralen / betjeningspanelet i 1 etasje inne...

Vedtekter

Om heis i sameiet

På denne siden har vi samlet informasjon om hva som er gjort i forbindelse med at sameiermøtet for regnskapsår 2010 vedtok: Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående...