Byggteknisk

Forvaltning, drift- og vedlikeholdsinstruks for beboere

Her finner du forvaltning, drift- og vedlikeholdsinstruks (FDV) for arbeider og installasjoner Varden Entreprenør AS utførte i rørprosjektet 2016/2017.

Kondensproblemer – loftsleilighetene

OBOS Prosjekt undersøkte i januar 2013 hvorvidt loftsleilighetene har fått fuktskader på grunn av dårlig isolert tak og såkalte ”kuldebroer”. Konklusjonen er at det ikke...

Plantegninger med seksjonsnummer og H-nummer

Plantegninger med seksjonsnummer: Oversikt over H-nummer (bruksnummer):

Tilstandsvurdering fra OBOS Prosjekt

Obos Prosjekt leverte i 2011 en komplett tilstandsvurdering av sameiet. Den vil, sammen med ENØK-rapporten fra 2011 og statusrapporten fra brannvesenet levert i 2012, danne...

ENØK-analyse

Våren 2011 gjennomførte COWI A/S en ENØK-analyse på vegne av styret. Analysen vil danne grunnlaget for fremtidige beslutninger om tiltak styret håper vil bidra til...

UTSKIFTING AV DØRER

Følgende ble vedtatt på sameiermøtet i 2012: ”Sameiere som ikke har dokumentert godkjent branndør, i henhold til T30‐standard, plikter å installere slik dør innen 1.oktober...

Utskifting av vinduer

Styret koordinerte bestilling av vinduer i 2013. Hvis du også ønsker å bytte ut dine vinduer kan informasjonen nedenfor være nyttig. Montering ble utført av: Gjerdrum...

Om heis i sameiet

På denne siden har vi samlet informasjon om hva som er gjort i forbindelse med at sameiermøtet for regnskapsår 2010 vedtok: Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående...