Forsikring

Hva gjør du ved en akutt vannskade i din seksjon?

Først og fremst: Ring rørlegger og få stanset lekkasjen. Sameiet har avtale med Rørpartner Varme & Sanitær AS. De kjenner sameiet godt og har rykket...

Ansvarsfordeling, vedlikehold og utbedring av skader på rør

Hvem har egentlig ansvaret for å vedlikeholde og reparere hvilke rør? Sameiet står ansvarlig for å vedlikeholde og utbedre brudd på alle tilførselsrør. Alle grenrør...

Sameiets forsikring

Alle forsikringssaker skal gå gjennom styret. Sameiets eiendom er forsikret i GJENSIDIGE FORSIKRING med polisenummer 88303852. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring...