Oppussing av oppganger og portaler

Oppdatert: Maling til eget bruk for utbedring av fargeskille på innsiden av dører etc.

Noen av dørene til leilighetene mangler litt maling på kanten av dørbladet som gjør at gammel farge er synlig. Dette må utbedres av den...

Gamle postkasser fjernes onsdag 12. juni

Hvis du eller dine leietakere fortsatt benytter gammel postkasse på grunn av manglende eller feil skilting, må den tømmes snarest og nytt skilt bestilles....

Flytting av ALLE sykler fra J-portalen innen onsdag

Oppussing av portalen ved oppgang J starter på onsdag. ALLE sykler som står i portalen må derfor flyttes og plasseres i andre sykkelstativer i...

Nye postkassenøkler

Oppdatert 20. mai: Alle kan nå ta sine postkassenøkler. Nye postkasser blir montert i oppgangene fra neste uke av. Det er viktig at ingen tar...

Mangelfull maling mellom inngangdører og karm

Noen steder - ikke alle - er det mangelfullt malt mellom inngangsdør (til leilighet) og karm, slik at gammel farge synes. Siden dette må fikses...

Flytting av ALLE sykler fra F-portalen

Oppussing av portalen ved oppgang F starter på mandag. ALLE sykler som står i portalen må derfor flyttes og plasseres i andre sykkelstativer i...

Klargjøring av oppganger

Før arbeidene kan starte i oppgangene må det være ryddig. Følgende må fjernes: • ALLE private gjenstander, INKLUDERT dørmatte • Dørskilt og pynt på dører (NB...

Maling av prøvefelt i oppgangene

I forbindelse med oppussingen av oppgangene vil det til orientering bli malt opp prøvefelt med fargene som er valgt ut. Dette er for å...

Plansjer fra beboermøtet om oppussing av oppganger og portrom

Styret ga Kaels Studio høsten 2018 i oppdrag å utarbeide en belysning- og fargestrategi for sameiet vårt. I premissene fra styret lå det at...

Invitasjon til beboermøte 15. januar kl. 18:00

Styret har vedtatt å gjennomføre full oppussing av alle oppganger og portaler, inkludert ny belysning, våren 2019. Vi vil gjerne presentere prosjektet og informere nærmere...