Hjem Servicelogg

Servicelogg

Her publiserer styret fortløpende informasjon om saker som omhandler feil, reparasjoner og hendelser i sameiet. Serviceloggen er ment å være en oversikt til nytte for fellesskapet og er ikke en uttømmende oversikt over sakene styret til enhver tid arbeider med. De siste oppføringene vises alltid øverst på alle nettsidene.