Container 14. – 19. september

251

Styret har bestilt container for kasting av større avfall også i høst. Container blir utplassert i bakgården fredag 14. september og hentes igjen onsdag 19. september.

Det blir ikke anledning til å kaste brukte bildekk eller hvitevarer. Det er heller ikke anledning til å kaste oppussingsavfall i containerne. Dette må den enkelte kjøre vekk for egen regning.

Det er også bestilt kasser for farlig og småelektrisk avfall som vil stå utplassert i bakgården 10. – 17. september.