Container-uke og «mini-dugnad» 15. – 22. juni

Siste nytt Container-uke og «mini-dugnad» 15. - 22. juni

På grunn av gjeldende smittevernregler blir det i år ikke avholdt noen tradisjonell dugnad i sameiet. Det vil likevel bli utplassert containere fra 15. – 22. juni, både for vanlig avfall og egne oppsamlingsbeholdere for elektrisk og spesialavfall. Blir containerne fulle lenge før hentedagen, blir de hentet og nye utplassert.

NB! Da containerbil-selskapene ikke lenger har biler som er små nok til å kjøre inn hovedporten blir containerne plassert utenfor bygården (ved oppgang J) med hengelås med kode. Koden til låsene sendes ut til alle i et eget nyhetsbrev før 15. juni.

VIKTIG: TØMMING AV LOFT OG KJELLER
I løpet av container-uka 15.-22. juni har beboerne i hver oppgang ansvar for å tømme eget loft og kjeller. Det er ikke tillatt å oppbevare private gjenstander i fellesområdene, og alt som ikke er tydelig merket med eiers navn og hentefrist, skal fjernes. Alle beboere i hver oppgang er solidarisk ansvarlig for at egne fellesområder blir ryddet fri for gjenstander og fullt framkommelige i løpet av «container-uka».

Containerne kan IKKE benyttes til

  • Hvitevarer
  • Bildekk
  • Rivnings- og oppussingsavfall

Styret vil vurdere å arrangere en mer omfattende dugnad til høsten, eller så snart det er forenlig med gjeldende smittevernregler.

Hold deg oppdatert!
Alle som bor i sameiet bes melde seg på nyhetsbrevet for å motta relevant informasjon om pågående saker, hendelser eller annen viktig informasjon fra styret.

Serviceloggen

SISTE FRA FORSIDEN