Det er bestilt reklamasjon på den nye låsen i oppgangsdør H da den ikke fungerer som den skal.

94