Det er bestilt reparasjon av døra til oppgang H.

182