Det er bestilt service på brikkeleseren til hovedporten.

119