Det er utløst flere systemfeil i brannalarmanlegget på grunn av lynnedslaget i går kveld. Service er bestilt.

Servicelogg-teknisk Det er utløst flere systemfeil i brannalarmanlegget på grunn av lynnedslaget i...

Hold deg oppdatert!...ved å motta nyhetsbrevet!
Alle som bor i sameiet bes melde seg på nyhetsbrevet for å motta relevant informasjon om pågående saker, hendelser eller annen viktig informasjon fra styret.

Serviceloggen