Det er glatt i bakgården. Vaktmester har fått beskjed om å strø.

92