Det er meldt om rotter i kjellerne i oppgang H. Anticimex er varslet.

180