Det er meldt om kloakklukt i kjelleren i oppgang E. Rørlegger kommer i morgen.

231