Det er meldt om problemer med brikkeleser i oppgang A og hovedport. Vi er på saken.

66