Det er problemer med å åpne portene ut mot Bjerregaards gate med nøkkelbrikke. Styret er på saken.

66