Det er problemer med låsen i døren i oppgang C. Vaktmester har fått beskjed.

185