Det er problemer med porttelefonen ved hovedporten for beboere i oppgang J. Vi er på saken.