Det er utløst flere feil i brannalarmanlegget i oppgang B. Vi jobber med saken. Resten av anlegget fungerer som det skal.

57