Det kommer tre containere i bakgården i dag. Husk at det er ikke anledning til å kaste brukte bildekk eller hvitevarer. Det er heller ikke anledning til å kaste oppussingsavfall i containerne. Dette må den enkelte kjøre vekk for egen regning.

189