Døren til oppgang D smekker ikke i lås. Vaktmester er på saken.

174