Dugnad tirsdag 7. mai

Styret ønsker hjertelig velkommen til dugnad tirsdag 7. mai kl. 17:30 i bakgården. Møt opp for tildeling av oppgaver utenfor vaktmesterboden (mellom oppgang J og K).

Liste over dugnadsoppgaver er bl.a.:

  • Alt løsøre, søppel og hensatte møbler i fellesarealene på loft og i kjellere må bæres ut i containerne
  • Fire portrom feies og spyles
  • Søppelplukking i grøntarealer i bakgården og på utsiden av gården
  • Rydde vaktmesterboden (styret)
  • Klippe låser og fjerne sykler
  • Sandkassa ryddes og rakes

Vi kaster ikke barnevogner eller sykkelvogner, men alle øvrige gjenstander i fellesområdene må ryddes inn i seksjonens bod, eller så blir dette kastet.

Har du ønsker eller innspill? Gi beskjed til styret.

Innsamling av avfall
Det kommer to containere fredag 3. mai og to nye tirsdag 7. mai. Det er også bestilt innsamlingsbur for spesialavfall og elektronisk avfall.

Det blir ikke anledning til å kaste brukte bildekk eller hvitevarer. Det er heller ikke anledning til å kaste oppussingsavfall i containerne. Dette må den enkelte kjøre vekk for egen regning.

Det blir pizza og drikke til alle kl. 19. Bli gjerne med selv om du ikke har mulighet til å delta på dugnaden for øvrig.

Bilde fra dugnaden i 2017