Ekstraordinært sameiermøte 17.09.2015 – innkalling og protokoll

Innkalling:

Vedlegg:

1. Valg av løsning for framtidig energikilde i sameiet – saksframstilling og forslag til vedtak:

Last ned en kopi (DOCX, 30KB)

1.1 Investeringskostnader for fjernvarme vs. biofyringsolje:

1.2 Lønnsomhetsmatriser for fjernvarme vs. biofyringsolje:

Last ned en kopi (DOCX, 22KB)

2. Finansieringsløsning for utskifting av vann- og avløpsrør – saksframstilling og forslag til vedtak:

2.1 Estimert økning i husleie ved felles låneopptak:

3. Spørreskjema vedr. ønske om rehabilitering av bad (som privat tilvalgsløsning):

Registreringsskjema: