Endring av felleskostnader som følge av ny fellesavtale for internett

Siste nytt Endring av felleskostnader som følge av ny fellesavtale for internett

Den nye fellesavtalen med Get omfatter kun internett. Avtalen er rimeligere enn den forrige og dette medfører en innsparing for sameiet. Styret har bestemt at innsparingen skal godskrives den enkelte seksjon. Månedlige felleskostnader vil derfor bli justert ned i samsvar med differansen mellom gammel og ny avtale, med virkning fra og med november.

Utgiftene ved den tidligere avtalen ble fordelt som andre felleskostnader etter eierbrøk (basert på antall m2), dvs at store leiligheter ble belastet forholdsmessig noe mer enn de mindre. Styret har nå bestemt at kostnadene ved den nye avtalen skal fordeles flatt med kr 219 pr seksjon, uavhengig av leilighetens størrelse. Differansen mellom nytt og tidligere beløp i månedlige felleskostnader vil derfor ikke være eksakt den samme for alle, men variere noe etter leilighetens størrelse.

Næringsseksjonene er ikke inkludert i felles internettavtale og utgiftene fordeles kun på boenhetene.

Hold deg oppdatert!
Alle som bor i sameiet bes melde seg på nyhetsbrevet for å motta relevant informasjon om pågående saker, hendelser eller annen viktig informasjon fra styret.

Serviceloggen

SISTE FRA FORSIDEN