Fakturert seksjonseier for bortkjøring av avfall hensatt utenfor leilighetsdør.

101