Fakturert seksjonseier for hensetting av kjøleskap i søppelskuret.

161