Fellesutgifter 2019

317

Styret har vedtatt en økning i andel fellesutgifter med 10% fra 1. januar 2019. Bakgrunnen for økningen er den generelle prisstigning på varer og tjenester, i tillegg til en vesentlig økning av priser på kommunale tjenester.

Oppgangene pusses opp!

Styret har vedtatt å gjennomføre full oppussing av alle oppganger og portaler, inkludert ny belysning, i 2019. Det vil bli invitert til beboermøte med arkitekt og entreprenør etter nyttår, hvor prosjektet blir presentert. Vi gleder oss til dette prosjektet, og ser fram til at oppgangene våre skal få et velfortjent og lenge etterlengtet løft! Prosjektet vil bli finansiert ved låneopptak (uten ytterligere økning av andel felleskostnader).