Flytting av ALLE sykler fra J-portalen innen onsdag

Oppussing av oppganger og portaler Flytting av ALLE sykler fra J-portalen innen onsdag

Oppussing av portalen ved oppgang J starter på onsdag. ALLE sykler som står i portalen må derfor flyttes og plasseres i andre sykkelstativer i gården.

De som står igjen flyttes (og låsene klippes) i løpet onsdagen.

Et alternativ kan være sykkelstativet i portalen ved oppgang F som nå kan tas i bruk igjen:

Sykkelstativet i portalen ved oppgang F kan tas i bruk igjen.

Hold deg oppdatert!...ved å motta nyhetsbrevet!
Alle som bor i sameiet bes melde seg på nyhetsbrevet for å motta relevant informasjon om pågående saker, hendelser eller annen viktig informasjon fra styret.

Serviceloggen