Gravearbeider i Hans Ross’ gate på sameiets grøntområde

244

I forbindelse med utskifting av en kommunal kum og etablering av nye vann-innlegg til studentblokka vil det bli gravearbeider i Hans Ross’ gate på sameiets grøntområde. Arbeidene starter opp i uke 45 og vil pågå mellom kl. 08 – 16. Ferdigstillelse er antatt ila. desember.

På sameiets grøntområde vil ca. 10 meter av hekken, gresset og det ene syrintreet bli fjernet ibm. gravearbeidene. Området vil bli re-etablert i samarbeid med sameiets grøntkomité og gartner Ursula i Hagepleie så snart arbeidene er ferdigstilte.

Se bildet nedenfor over området som vil bli berørt: