Halvparten av oppgangene er nå ferdig malt og styret har sammen med JPL gjennomført befaring i disse. Tilbakemeldinger fra beboere og punkter etter befaringen blir nå fulgt opp.