Håndløper til rekkverket i oppgang E skal settes i stand etter fjerning av trappeheis og vil derfor være demontert i noen uker.

107