Heiskomiteen

Sameiermøtet i 2010 vedtok at styret skulle opprette en heiskomité, som skulle utrede muligheten for å installere heis i sameiet. Komiteen har bestått av Sigve Barstad og Mette Tollefsrud, som i januar 2012 la frem resultatet for styret:

Komiteen anbefaler at sameiet gjennomfører et forprosjekt i regi av kompetente konsulenter, som skal kartlegge:

  • Hva slags løsning som er mulig å gjennomføre i vårt bygg
  • Hva det vil koste å installere heis
  • Hva de årlige driftskostnadene vil være

Komiteen har også funnet at det igjen er mulig å søke store, offentlige tilskudd:

  • Husbanken gir støtte på inntil 50 % av kostnadene ved et forprosjekt
  • Husbanken gir støtte på inntil 50 % av kostnadene ved installasjon av heis
  • Det er også mulig å søke om tilgjengelighetsmidler fra Oslo Kommune

Komiteens innstilling er at et forprosjekt gjennomføres, for å avdekke – en gang for alle – om det er praktisk og økonomisk mulig å installere heis. Styrets er enig i at et forprosjekt vil kunne gi de svarene sameierne trenger, for å kunne ta stilling til heissaken – basert på fakta og reelle tall, ikke en tenkt mulighet. Spørsmålet om en heis inngår dessuten som en naturlig del av totaltbildet over fremtidige behov og ønsker, som vi nå forsøker å få oversikt over og planlegge for. Komiteen er enig i at styret tar med heisprosjektet i helhetsplanleggingen, fremfor å behandle det som en enkeltstående sak.

Da styret har prioritert å få gjennomført andre prosjekter i sameiet vil det ikke bli iverksatt et forprosjekt for heis på nåværende tidspunkt.