Helse, miljø og sikkerhet

Velkommen til sameiets side for HMS

Styret er igjennom Forskrift om systematisk helse-, miljø,- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) pålagt å systematisk gjennomføre tiltak for å forbedre arbeid i sameiet innen

- arbeidsmiljø
- sikkerhet
- forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
- vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall
- forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet
- forebygging av uønskede tilsiktede hendelser

slik at målene i helse-, miljø¸- og sikkerhetslovgivningen oppnås. Styret er også ansvarlig for at det utføres dokumentert internkontroll i sameiet.

Saker om helse-, miljø- og sikkerhet