Helse, miljø og sikkerhet

Velkommen til sameiets side for HMS

Styret er igjennom Forskrift om systematisk helse-, miljø,- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) pålagt å systematisk gjennomføre tiltak for å forbedre arbeid i sameiet innen

- arbeidsmiljø
- sikkerhet
- forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
- vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall
- forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet
- forebygging av uønskede tilsiktede hendelser

slik at målene i helse-, miljø¸- og sikkerhetslovgivningen oppnås. Styret er også ansvarlig for at det utføres dokumentert internkontroll i sameiet.

Saker om helse-, miljø- og sikkerhet

Plassering av privat container og avfallssekker

Leverandørene av containere har opplyst styret om at de ikke lenger har container-biler som er smale nok til å kjøre inn hovedporten. Har du...

Om skadedyr

Sameiet har tegnet en avtale med skadedyrfirmaet Anticimex. Avtalen innebærer at Anticimex kommer hver vår og hver høst for å kontrollere og etterfylle beholderne med...

Kildesortering og annen avfallshåndtering

Sameiet har 10 søppelkasser til papir- og kartonger i portrommet ved oppgang D og 10 søppelkasser til restavfall, matavfall og plastavfall i søppelskuret på...

Rutiner ved klager på festbråk

Styret har utarbeidet rutiner for oppfølging av festbråk og andre brudd på sameiets husordensregler. De tro i kraft 1. april 2014. Plages du av festbråk...

Hva er en vernerunde?

Som et ledd i internkontrollarbeidet, startet styret i 2012 med vernerunder i sameiet. Vernerundene skal gjennomføres i februar hvert år. Vernerunden gjennomføres av vaktmester og...

Istapper og snø på tak

Gårdeier, i vårt tilfelle sameiets styre, har ansvaret for å rydde snø og is fra taket om vinteren, dersom det er fare for at...

Saker om brannsikkerhet

Branninstruks

Styret henstiller alle beboere til å gjøre seg kjent med branninstruksen som er slått opp på veggene ved brannsentralene i alle oppgangene. Her finner...

Hvordan virker brannalarmen?

Det lyser UTKOBLET på brannsentralen, hva betyr dette? Når det lyser utkoblet på sentralen betyr det at en av sameiets 98 leiligheter har benyttet funksjonen som...

Leverandør og servicepartner på sameiets felles brannalarmsystem

Midt-Telemark Brannservice AS (MTB) er leverandør og servicepartner på sameiets felles brannalarmsystem. Anlegget driftes og vedlikeholdes av MTB. Røykdetektorer, ledninger eller annet utstyr i anlegget...

Leilighet – veiledning for brannalarm

ENGLISH VERSION   Here you will find the English version of the fire alarm user manual.   Generelt Avstillingsknapp montert i leiligheten kan bare benyttes som avstilling/utkobling i den leiligheten...

Næringsseksjon – veiledning for brannalarm

ENGLISH VERSION   Here you will find the English version of the fire alarm user manual.   Brannalarm Gå umiddelbart til brannsentralen / betjeningspanelet i 1 etasje inne...

Kullgrill forbudt på takterrassene

Sameiermøtet 2012 besluttet at kullgriller ikke lenger er tillatt å bruke på takterrassene – etter anbefaling fra brannvesenet. Det er fortsatt lov å bruke gassgrill...

Du har ansvaret for eget elektrisk anlegg

Som seksjonseier er du i henhold til lover og forskrifter selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i din leilighet til enhver tid er...

Feiing av skorsteiner

Skorsteiner feies hvert fjerde år. 2016: Kontroll av piper gjennomført ifb. tilsyn fra Oslo Brann- og redningsetat. 2011: Sist gang sameiets 20 skorsteiner ble feiet var...

Brannslokningsapparater

Sameiet, ved styret, har ansvaret for at lovpålagt slokningsutstyr finnes i hver seksjon, samt periodiske kontroller. Hver enkelt sameier har imidlertid selv ansvaret for...

UTSKIFTING AV DØRER

Følgende ble vedtatt på sameiermøtet i 2012: ”Sameiere som ikke har dokumentert godkjent branndør, i henhold til T30‐standard, plikter å installere slik dør innen 1.oktober...

Brannøvelser

Sameiet gjennomfører årlige brannøvelser på slutten av året. Brannalarmen blir utløst i hele sameiet hvorpå alle som befinner seg i bygningen evakuerer til oppmøtested ved brann.

Foto: André Langseth | Brannøvelsen i 2015

Logg over gjennomførte brannøvelser

Dato:Kommentar:
11.11.19Styret gjennomførte varslet brannøvelse. Brannalarmen ble utløst i hele sameiet og beboerne samlet seg ved oppmøtested for brann. Det var godt oppmøte.
03.12.18Styret arrangerte brannøvelse. Brannalarmen ble utløst i hele sameiet og beboere samlet seg ved oppmøtested for brann.
28.11.17Varslet evakueringsøvelse gjennomført med etterfølgende kontroll av oppganger for gjenstander i trappeløpene. Brannalarmen ble utløst i hele sameiet.
07.12.16Styret arrangerte brannøvelse. Brannalarmen ble utløst i hele sameiet og beboere samlet seg ved oppmøtested for brann. Evakueringen tok ca 3-4 min.
17.11.15Styret arrangerte brannøvelse. Denne gangen en ren evakueringsøvelse. Brannalarmen ble utløst i hele sameiet og beboere samlet seg ved oppmøtested for brann.
07.05.13Oslo brann- og redningsetat arrangerte slukkeøvelse i gårdsrommet og informerte sameierne om smarte tiltak for å redusere brannfaren.

Kontroll av brannalarmanlegget

Det gjennomføres årlig kontroll av sameiets felles brannalarmanlegg. Det er normalt ikke behov for tilgang til leilighetene eller næringseksjoner under dette arbeidet.

Logg over gjennomførte kontroller av brannalarmanlegget

Dato:Kommentar:
02.12.19Midt Telemark brannservice AS gjennomførte årlig kontroll av brannalarmanlegget. Avvik registrert. Disse vil bli fulgt opp av styret.
04.10.18Midt Telemark brannservice AS gjennomførte årlig kontroll av brannalarmanlegget. Det ble også programmert inn sperre slik at vanlig beboer-innlogging ikke har rettigheter til å programmere utkoblinger.
11.07.17Midt Telemark brannservice AS gjennomførte årlig kontroll av brannalarmanlegget.

Tilsynsrapporter fra OBRE