Helse, miljø og sikkerhet

Velkommen til sameiets side for HMS

Styret er igjennom Forskrift om systematisk helse-, miljø,- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) pålagt å systematisk gjennomføre tiltak for å forbedre arbeid i sameiet innen

- arbeidsmiljø
- sikkerhet
- forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
- vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall
- forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet
- forebygging av uønskede tilsiktede hendelser

slik at målene i helse-, miljø¸- og sikkerhetslovgivningen oppnås. Styret er også ansvarlig for at det utføres dokumentert internkontroll i sameiet.

Saker om helse-, miljø- og sikkerhet

Saker om brannsikkerhet

Brannøvelser

Sameiet gjennomfører årlige brannøvelser på slutten av året. Brannalarmen blir utløst i hele sameiet hvorpå alle som befinner seg i bygningen evakuerer til oppmøtested ved brann.

Foto: André Langseth | Brannøvelsen i 2015

Logg over gjennomførte brannøvelser

Dato:Kommentar:
11.11.19Styret gjennomførte varslet brannøvelse. Brannalarmen ble utløst i hele sameiet og beboerne samlet seg ved oppmøtested for brann. Det var godt oppmøte.
03.12.18Styret arrangerte brannøvelse. Brannalarmen ble utløst i hele sameiet og beboere samlet seg ved oppmøtested for brann.
28.11.17Varslet evakueringsøvelse gjennomført med etterfølgende kontroll av oppganger for gjenstander i trappeløpene. Brannalarmen ble utløst i hele sameiet.
07.12.16Styret arrangerte brannøvelse. Brannalarmen ble utløst i hele sameiet og beboere samlet seg ved oppmøtested for brann. Evakueringen tok ca 3-4 min.
17.11.15Styret arrangerte brannøvelse. Denne gangen en ren evakueringsøvelse. Brannalarmen ble utløst i hele sameiet og beboere samlet seg ved oppmøtested for brann.
07.05.13Oslo brann- og redningsetat arrangerte slukkeøvelse i gårdsrommet og informerte sameierne om smarte tiltak for å redusere brannfaren.

Kontroll av brannalarmanlegget

Det gjennomføres årlig kontroll av sameiets felles brannalarmanlegg. Det er normalt ikke behov for tilgang til leilighetene eller næringseksjoner under dette arbeidet.

Logg over gjennomførte kontroller av brannalarmanlegget

Dato:Kommentar:
02.12.19Midt Telemark brannservice AS gjennomførte årlig kontroll av brannalarmanlegget. Alt Ok.
04.10.18Midt Telemark brannservice AS gjennomførte årlig kontroll av brannalarmanlegget. Det ble også programmert inn sperre slik at vanlig beboer-innlogging ikke har rettigheter til å programmere utkoblinger.
11.07.17Midt Telemark brannservice AS gjennomførte årlig kontroll av brannalarmanlegget.

Tilsynsrapporter fra OBRE