Hensetting av gjenstander i søppelskuret

432

Kjære alle beboere!
Det ser dessverre ut til at mange fortsatt ikke respekterer forbudet mot hensetting av gjenstander i søppelskuret. Til stadighet blir det oppdaget til dels store ting som møbler, hvitevarer, oppussingsskrot og spesialavfall inne i søppelrommet. Dette blir IKKE fjernet av renovasjonsetaten, og det koster sameiet store summer i året å få anonymt skrot bortkjørt på fellesskapets regning. Dette er ikke fornuftig og rettferdig bruk av fellesskapets ressurser.

Vi minner også om at det er forbudt å lagre eiendeler i fellesarealene.

Last ned en kopi (PDF, 210KB)