Hva gjør du ved en akutt vannskade i din seksjon?

Først og fremst: Ring rørlegger og få stanset lekkasjen.

Sameiet har avtale med Rørpartner Varme & Sanitær AS. De kjenner sameiet godt og har rykket ut ved akutte lekkasjer ved en rekke anledninger.

Kontaktdetaljer: 22 19 20 95 eller sjekk http://rorpartner-vvs.no/

Ved akutte lekkasjer utenfor arbeidstid og i helgene,
ring Rørleggervakta: 23 12 65 50

Informer styret om lekkasjen. Dersom den skyldes brudd på sameiets rør, er det en forsikringssak.

Meld i så fall fra om skaden til forsikringsselskapet umiddelbart:
forsikring@obos.no eller 22 86 55 00

Informer styret samtidig: https://www.bjerra29.no/kontakt-styret/