Hvordan virker brannalarmen?

Det lyser  UTKOBLET  på brannsentralen, hva betyr dette?
Når det lyser utkoblet på sentralen betyr det at en av sameiets 98 leiligheter har benyttet funksjonen som midlertidig elektronisk kobler ut detektorene i 4 timer. Du trenger altså ikke foreta deg noe. Se veiledningen for leilighet nederst på denne siden for mer informasjon om denne funksjonen du også kan bruke.

Det lyser  FEIL  på brannsentralen, hva skal jeg gjøre nå?
Feilmeldinger på systemet sendes automatisk til styret via tekstmelding så du som beboer trenger ikke foreta deg noe.

Generelt

Sameiets brannalarmanlegg består av 4 hovedsentraler og 6 undersentraler. Hele systemet er koblet sammen så alle sentralene kan brukes til å betjene hele anlegget. I praksis betyr dette at alle feilvarsler og beskjeder i displayene vises helt likt i alle oppganger. Brannalarm varsles med lys på alle sentraler og med lys og lyd i den oppgangen den er utløst i. Hvis brannalarm utløses manuelt med rød knapp i én oppgang, utløses brannalarmen i hele sameiet med både lys og lyd overalt.

Hva skjer når brannalarmen utløses?

 1. Leilighet
  Alarmen varsler først kun inne i den leiligheten hvor røyk er oppdaget (pulserende lyd). Beboer har da 1 min på seg til å trykke på avstillingsknappen (ett kort trykk).
  Hvis dette ikke gjøres utløses alarmen også i resten av leilighetene og næringslokalene i samme oppgang (konstant lyd). Etter en viss tid vil også alarmen utløses i de to nærmeste oppgangene.
  Fakta om avstillingsknapp
  Avstilling ved uønsket alarm
  Hvis alarmen utløses i din leilighet ved et uhell trykker du på avstillingsknappen innen 1 minutt (ett kort trykk). Du vil nå få 2 minutter til å lufte ut røyk. Deretter utløses ny alarm hvis det ikke er luftet nok. Dette kan gjøres inntil 3 ganger før alarmen går i hele oppgangen (konstant lyd).

  Utkobling av detektor(er) i leilighet
  Vet man på forhånd at det kan bli røyk, damp eller lignende i leiligheten, kan man trykke og holde inne knappen til du får beskjed (talemelding 2 ganger) om at detektoren(e) er utkoblet og lyset på avstillingsknappen vil da blinke raskt gult.

 2. Næringsseksjon
  Alarmen varsler umiddelbart i hele oppgangen. Næringsseksjoner må avstille uønsket alarm på sentralen ute i oppgangen. Etter en viss tid vil også alarmen utløses i de to nærmeste oppgangene.

Viktig å vite når brannalarmen er utløst
Før man vet om brannalarmen er utløst ved et uhell må den ALDRI avstilles/skrus av på brannsentralen. Gå til stedet anvist på sentralen og kontroller først.
Hvis røyk/brann oppdages må brannvesen varsles manuelt ved å ringe 110.

Hvis man er sikker på at det ikke er en brann kan alarmen avstilles på sentralen (se veiledning ved brannsentralen).

 

For mer informasjon om bruk av brannalarmen:

shortcut_overlay Leilighet – betjeningsveiledening

shortcut_overlay Næringsseksjon – betjeningsveiledning