Istapper og snø på tak

Helse, miljø og sikkerhet Istapper og snø på tak

Gårdeier, i vårt tilfelle sameiets styre, har ansvaret for å rydde snø og is fra taket om vinteren, dersom det er fare for at det kan rase ut og skade forbipasserende.

Mislighold av ansvaret kan medføre bot på kr 5000,- .

Vinteren 2010-2011 fikk vi en slik bot – for en istapp ut mot Bjerregaardsgate, som ikke ble oppdaget i tide.

For å unngå ytterligere bøter – og selvsagt skjerpe sikkerheten – har styret i 24. juni 2011 meldt sameiet inn til Trafikketatens vaktmesterregister . Det innebærer at Trafikketaten, som holder oppsyn med snø og is-situasjonen på byens tak, ringer styreleder og melder fra om farlig is og snø. På den måten slipper vi bot, samt blir raskt gjort oppmerksomme på istapper og mulig rasfare.

Etaten understreker imidlertid at det ikke er slik at gårdeierne skal vente til de blir kontaktet av Trafikketaten før de rydder taket. Gårdeiene har det hele og fulle ansvaret. Men registreringsordningen bidrar til økt sikkerhet.

Hold deg oppdatert!
Alle som bor i sameiet bes melde seg på nyhetsbrevet for å motta relevant informasjon om pågående saker, hendelser eller annen viktig informasjon fra styret.

Serviceloggen

SISTE FRA FORSIDEN